Kies uw provincie

Vastgoed-auctions.nl in de media

Woningmarkt
 
14-08-2013 (11:41)

Het op grote schaal uitponden van woningen door corporaties aan particulieren werkt marktverstorend. NVM en Vereniging Eigen Huis luiden de noodklok: “Het gaat de woningcorporaties puur om het slijten van grote aantallen huizen. De prijs die zij ervoor krijgen is van ondergeschikt belang”, zeiden makelaars al in maart tegen Vastgoedjournaal

Aanleiding voor de nieuwe ophef zijn nieuwe regels, die het makkelijker maken voor corporaties om tot 25% korting te bieden als ze oude huurhuizen te koop zetten. Die regels, voorgesteld door minister Blok (Wonen), zijn bedoeld om corporaties die financieel krap zitten te helpen meer geld binnen te halen.

Volgens de huidige wet mogen corporaties hun woningen alleen verkopen aan ‘natuurlijke personen’ voor eigen bewoning tegen minimaal 90% van de onderhandse verkoopwaarde. “In de praktijk pakt dat echter heel anders uit”, beweert een makelaar in het noorden van het land. “Op het moment dat één woning voor 90% van marktwaarde is verkocht, wordt dat de nieuwe maatstaf voor de onderhandse verkoopwaarde. Dus als een woning die getaxeerd is op €100.000 voor €90.000 wordt verkocht, wordt  €90.000 de nieuwe marktwaarde en kan de corporatie de prijs weer 10% verlagen. En in de praktijk van alle dag gebeurt dat dus ook. De corporaties manipuleren zo met de waarden. Probleem is dat de woningprijzen in de hele buurt daaronder lijden en in een negatieve spiraal terecht komen.”

Ron Ruijs, directeur van online veilinghuis Vastgoed-Auctions (www.vastgoed-auctions.nl) zegt: “Wij hebben een oplossing voor het prijsbederf. Als corporaties hun woningen zouden veilen in plaats van dumpen, kan die kortingsprijs als inzetprijs worden gehanteerd. ”Hierdoor ontstaat een grotere kans opbrengst die niet marktverstorend werkt. Ruijs vertelt dat Vastgoed-Auctions nu al voor diverse grote corporaties veilt maar dat er voor corporaties die voor een appel en een ei van hun bezit af willen, nog best winst is te behalen.

“Deze corporaties in nood snijden zichzelf in de vingers als ze het veilinginstrument niet inzetten”, aldus Ruijs. “Ook vanuit maatschappelijk oogpunt zouden corporaties hun te koop staande woningen moeten veilen zodat iedere geïnteresseerde een gelijke kans heeft.”

Ruijs werkt ook voor particulieren, die het veilinginstrument vrijwillig gebruiken om met een concurrerende prijs de markt in te gaan en een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. “Als je op een juiste prijs de veiling start, is de gemiddelde opbrengst 8 tot 10% hoger”, aldus Ruijs. “Jammer dat makelaars dit instrument maar niet weten te vinden. Veilingen worden onterecht geassocieerd met lage opbrengsten en executieverkoop. De mensen die via Vastgoed-Auctions hebben geveild zijn tevreden.”

De woordvoerder van corporatiekoepel Aedes stelt in een reactie dat de woningmarkt niet voor niets het woord markt in zich draagt. “Het uitponden beïnvloedt natuurlijk wel de markt, maar of het diezelfde markt verpest? Dat betwijfel ik ten zeerste! Bovendien moeten de corporaties zich wel aan allerlei regels houden. Regels die zij moeten verantwoorden in de boeken. Ik ga niet mee in het beeld dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.”

Ron Ruijs is bereidt om woningcorporaties persoonlijk meer informatie te verstrekken over deze aanvullende mogelijkheid op de bestaande verkoopactiviteiten. Hij is bereikbaar op 06-30664422 of r.ruijs@vastgoed-auctions.nl  


Vastgoed 27-03-2013

Vrijwillige veiling moet executie voorkomen

Vastgoed-Auctions heeft in samenwerking met de Bijzonder Beheerafdeling van een bank een verkoopconcept ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat woningen die in een executieverkooptraject dreigen te komen, binnen zes tot acht weken verkocht worden. Lukt dat, dan wordt executieverkoop voorkomen.
Ron Ruijs, directeur van Vastgoed-Auctions, vertelt: “Wij bieden huiseigenaren met ons vrijwillige veilingplatform de kans om hun woning in vier weken tijd voor de optimale marktwaarde te verkopen. Kopers kunnen bieden vanaf een lage vanafprijs, en is een bod te laag, dan kan de verkoper dit gewoon afwijzen.”
Laagdrempelig & transparant
“Het grootste voordeel van deze veilingvorm ten opzichte van een executieveiling is dat het bieden laagdrempelig via internet kan en de prijsvorming transparant is. Hierdoor trekken we voornamelijk particuliere kopers aan. Die hebben net als bij reguliere koop, gewoon drie dagen bedenktijd na de ondertekening van de koopakte.”

Samenwerking met makelaar
“Voor de verkoop hebben wij een samenwerking met de landelijk opererende NVM-makelaar Huizenier. We hebben inmiddels enkele tientallen woningen met hulp van ons nieuwe verkoopconcept verkocht, in opdracht van een debiteur of zijn hypotheekverstrekker.”
Wetswijziging executietraject
“Op dit moment zijn we druk aan het lobbyen in de politiek om binnen het executietraject de vrijwillige online veiling als extra fase op te laten nemen. Daarvoor is echter wel een wetswijziging nodig. Op dit moment is onze dienstverlening alleen uitvoerbaar wanneer een verkoper ons inschakelt of een bank ons volmacht tot verkoop geeft. Werkt een debiteur niet mee, dan wordt het executietraject ingezet.”
Lage opbrengsten voorkomen
“In het executietraject nu is er geen ruimte om een online veiling als de onze in te passen. Wanneer dit in het traject opgenomen zou worden, zouden de lage opbrengsten bij executieveilingen grotendeels kunnen voorkomen.”
Gesprekken
“Binnenkort hebben wij gesprekken met verschillende hypotheekverstrekkers bij wie wij ons concept onder de aandacht gaan brengen. Daarnaast zijn we Veilingmakelaars aan het selecteren die ons verkoopconcept lokaal kunnen gaan ondersteunen.”
Tegengehouden
“Wij denken dat vrijwillige online veiling de woningmarkt in de volle breedte een enorme stimulans kan geven. Toch wordt het concept op dit moment vooral door makelaars tegen gehouden. Die zijn namelijk van mening dat wij de huizenprijzen nóg meer onder druk zetten. Iemand die moet of echt wil verkopen is bereid een realistische waarde te accepteren en zal er niet mee zitten dat daarmee de prijzen van de woningen in de buurt dalen.”


24-01-2013

Online woning veilen
Veel woningbezitters wordt de kans onthouden hun huis te verkopen omdat zij niet door hun makelaars geattendeerd worden op een vrij nieuw fenomeen: de online vrijwillige veiling van hun onderkomen.
Dat zegt Ron Ruijs, directeur van het bedrijf Vastgoed-Auctions.nl, gespecialiseerd in het veilen van woningen. Daarbij neemt de verkoper het initiatief, in tegenstelling tot de executieverkopen, waarbij de bank bepaalt wat er gebeurt en het pand voor een laag bedrag terecht komt bij handelaren, de verkoper met een forse restschuld achterlatend.
Transparant
Ruijs: „Mijn bedrijf is in staat veelal binnen een paar maanden, soms sneller, een huis van eigenaar te laten wisselen. Het principe is simpel: je begint met een lage vanaf prijs en belangstellenden doen een bod, waardoor het beginbedrag omhoog gaat. Je ziet van elkaar wat je biedt, het is erg transparant. De verkoper krijgt er meer voor dan bij een gedwongen veiling. Het is dus gunstig voor zowel deze betrokkene als de bank.”
Lees hier het volledige artikel.
 

08:54 woensdag 24-10-2012 | Lifestyle | Bron Quotenet
Dossier: Vastgoed
door: Henk Willem Smits
Eenmaal, andermaal. Dirk Zeelenberg wil snel van zijn huis in Amsterdam af, en laat het daarom veilen. Het betreft een vrijwillige veiling, voor alle duidelijkheid.
Zeelenberg is een handige jongen, acteur, chef bij Eyeworks en voorheen handig in het opknappen en doorschuiven van pandjes. Zodoende heeft hij zich een mooi pand midden in het centrum bij de Haarlemmerstraat weten aan te schaffen voor €1,6 miljoen. Maar nu begint het bieden al bij 9 ton euro.
Het huis stond al sinds 2010 te koop, de oorspronkelijke vraagprijs was €1.645.000. Dat komt overeen met de hypotheek die Dirk Zeelenberg heeft afgesloten, die is €1,6 miljoen groot. De veiling is deze week begonnen en duurt nog tot 3 december. Het pand bestaat eigenlijk uit drie appartementen, waarvan Zeelenberg er één probeerde te verhuren. Splitsing is mogelijk zonder dat u meteen krap zit, het totale oppervlak is namelijk 320 vierkante meter. Een enkele kamer moet nog opgeknapt worden, zo blijkt uit de foto’s van de makelaar. Een bod uitbrengen kan hier.


Hypotheekverstrekkers omarmen nieuwe methode bijzonder beheer na geslaagde pilot
19-09-2012 (13:46)
 Het Bijzonder Beheer pakket wat Vastgoed-Auctions.nl in samenwerking met vastgoedbeheerder Prevenda en Huizenier NVM Makelaars heeft ontwikkeld, is positief ontvangen door verschillende grote hypotheekverstrekkers. Inmiddels is een geslaagde pilot afgerond met een Nederlandse bank.
De doelstelling van dit verkoop/beheer pakket is het snel verkopen van woningen van huiseigenaren die in betalingsproblemen zitten of dreigen te komen. Hierdoor wordt voorkomen dat deze panden op de executieveiling verkocht moeten worden. Het opvallende van dit pakket is de verkoopmethode, die Vastgoed-Auctions.nl toepast in combinatie met het in optimale verkoopstaat houden van de woningen. "Door het verkopen per opbod en de extra marketing worden de meeste woningen binnen 3 tot 6 maanden verkocht tegen de reële marktwaarde, hierdoor ontstaat er een win-win situatie voor alle partijen. Toezichthouder AFM gaat deze trajecten scherp onder de loep nemen om te kijken of de hypotheekverstrekker aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Het Bijzonder Beheer pakket sluit hier perfect op aan", zegt Ron Ruijs van initiatiefnemer Vastgoed-Auctions.nl.
Volgens Ruijs hebben ook woningcorporaties interesse in deze dienstverlening getoond omdat het in één hand leggen van verkoop en beheer door één partij de corporaties zeer aanspreekt.

Corporatie Woonplus boekt snel resultaat met online verkoop woningen
Woningmarkt
19-06-2012 (13:15)
 Woningcorporatie Woonplus uit Schiedam heeft in een pilot met Vastgoed-Auctions.nl een aantal bestaande woningen per vrijwillige internetveiling aangeboden. Van deze woningen is 65% in de eerste maand verkocht, wat volgens beide partijen een uitstekend resultaat is in de huidige markt. Deze vooruitstrevende corporatie laat hiermee zien alternatieve verkoopmethoden niet te schuwen om de moeilijke woningmarkt het hoofd te kunnen bieden.
“Woonplus benaderde ons met het verzoek een aantal woningen die zij had ingeruild op nieuwbouw, zo snel mogelijk te verkopen”, aldus Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl. “Ons verkoopinstrument is hier uitermate geschikt voor, door middel van een scherpe inzetprijs vallen wij beter op tussen het enorme aanbod en trekken dus eerder geïnteresseerden. Door onze samenwerking met Funda is het mogelijk een woning aan te bieden met een opvallende veilingpresentatie waardoor een woning hoger in de zoekresultaten komt. Met een directe link komt men vanuit Funda op de veilingpagina van de woning terecht, waar men vervolgens een bod kan doen. De sluiting van de veiling zorgt ervoor dat men binnen een bepaalde periode moet beslissen, hierdoor kunnen wij extreem korte verkoopperiodes realiseren”.


Levago Projectontwikkeling gaat woningen online verkopen
Laatste Nieuws
07-06-2012 (14:05)

Voor het eerst maakt een woningontwikkelaar gebruik van een online veilingsysteem om woningen vanaf papier te verkopen om op deze wijze de belangstelling van potentiële kopers en de prijs die zij ervoor wensen te betalen, vast te stellen. Deze unieke stap werd vandaag op de Provada bekrachtigd door de ondertekening van de overeenkomst tussen Levago Projectontwikkeling uit Lelystad en Vastgoed-Auctions.nl. Het gaat om 34 appartementen in project New Dock te Lelystad.
De huidige woningmarkt vraagt om nieuwe verkoopmethoden om de afwachtende koper tot beslissen te brengen. De combinatie van een scherpe inzetprijs en de druk van het sluiten van de veiling kan deze twijfelende koper over de streep trekken, zo weet Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl.
Deze manier van verkoop maakt het mogelijk voor gegadigden om online kenbaar te maken wat zij bereid zijn voor een woning te betalen. Doordat de opdrachtgever zelf een ondergrens vaststelt, loopt men niet het risico op een te lage opbrengst. Door deze inzet of vanafprijs wordt een woning scherp in de markt gezet, waardoor er meer geïnteresseerden op een woning afkomen en eerdere geïnteresseerden opnieuw benaderd kunnen worden. De online verkoop vindt plaats in nauwe samenwerking met de verkopende makelaars.
Van links naar rechts op de foto: Jeroen Visser van Levago Projectontwikkeling en Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl bij de ondertekening op de Provada.

Vastgoed-Auctions.nl biedt alternatief voor executieveiling
Binnenland
05-06-2012 (10:35)
 Het Waarborgfonds wil af van executieveilingen van woningen omdat de opbrengsten extreem laag zijn wat tientallen miljoenen euro’s kost. De Vereniging Eigen Huis stelt de hoge kosten van notarissen aan de kaak en de NMa heeft prijsafspraken onder handelaren geconstateerd. En dat terwijl er bij Vastgoed-Auctions.nl, marktleider in woningveilingen, een goed alternatief voorhanden is.
De hierboven geschetste misstanden kwamen gisteren uitgebreid in de publiciteit. Met het Bijzonder Beheerpakket denkt Vastgoed-Auctions.nl een goed alternatief te kunnen bieden voor de gedwongen verkopen op een executieveiling. Het pakket bestaat uit een unieke samenwerking met NVM Makelaar Huizenier en vastgoedbeheerder Prevenda. Het doel van deze samenwerking is het voorkomen van een gedwongen veiling en verkopen tegen marktconforme prijzen.
Vastgoed-Auctions.nl deelt dan ook de mening van Karel Schiffers, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat een executieveiling een achterhaald systeem is. Doordat particulieren nauwelijks op een executieveiling kopen, door de voorwaarden en hoge kosten, zullen er nooit reële marktprijzen behaald worden.
Vastgoed-Auctions.nl heeft een laagdrempelig en transparant online veilingsysteem, waardoor het juist hoofdzakelijk particuliere kopers zijn die hier een woning kopen. Dit heeft een positief effect op de opbrengst die vaak op marktconforme waardes uitkomt. Volgens Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl hebben zij een unieke manier van verkoop ontwikkeld, waarbij een woning opvallend op Funda gepresenteerd wordt en vervolgens vrijwillig online geveild wordt. De woning wordt verkoopklaar gemaakt en in optimale verkoopstaat gehouden, zelfs als deze leeg komt te staan.
“Onze dienst is in twee fases van het traject in te zetten: in de onderhandse verkoopfase waarbij de woning vrijwillig geveild wordt om zo tot een snel en optimaal verkoopresultaat te komen en in de fase die vooraf gaat aan een executieveiling, in deze periode kan er een onderhands bod bij de notaris worden ingediend. De gemiddelde opbrengst in de eerste fase ligt slechts 10% beneden de getaxeerde marktwaarde”, zegt Ruijs.


De Telegraaf, financieel, 11-05-2012
Artikel De Telegraaf
 

Online bieden op nieuwbouw succesvol
Hella Hueck - redacteur #watnoucrisis 17 APR 2012
Wie nu brood ziet in het verkopen van nieuwbouwwoningen moet een beetje gek zijn, want de markt ligt vrijwel stil. Maar Ron Ruijs van Vastgoed-auctions.nl weet ze te verkopen, door de Ebay methode toe te passen: “Door van de verkoop een online veiling van te maken móet er snel een beslissing genomen worden. Dat trekt mensen over de streep.”
Online veiling
Bouwfonds, de grootste bouwontwikkelaar van Nederland, klopte onlangs ten einde raad aan bij Ron Ruijs. Of hij kon helpen met de verkoop van nieuwbouwappartementen die Bouwfonds op dit moment zelf aan de straatstenen niet kwijtraakt. Zou het lukken om via een online veiling ze wel te verkopen? Ruijs denkt van wel, op basis van resultaten bij een andere woningontwikklaar die het over een andere boeg wilde gooien: AM Wonen.
Prijzen met 20% verlaagd
“Laten we realistisch zijn, de prijs speelt natuurlijk ook een grote rol. We hebben met AM besloten om de prijs van de woningen met 20% te verlagen. Maar het andere element dat meespeelt is het veiling element. Er móet voor een bepaalde datum een beslissing genomen worden. Mensen willen niet achter het net vissen en dat is soms net het laatste zetje om toch tot de koop over te gaan”. Voor de pilot met AM was een periode van drie maanden uitgetrokken met een verkoopdoelstelling van 40%. Na een maand was al 60% van de woningen verkocht. Ruijs denkt voor andere woningontwikkelaars dezelfde resultaten te kunnen halen.
Mensen vinden online huis kopen nog beetje eng
Tóch is de consument nog wel wat huiverig. Op Ebay op een zitbank bieden – dat durven we wel, maar de consument vindt een online een huis kopen nog wel een beetje eng. ”Geregeld gaat de bieding toch even per telefoon of de mail. Maar voor het resultaat maakt het niet uit. Als de woning uiteindelijk maar verkocht wordt en daar slagen we goed in.''

Janssen de Jong gaat woningen online verkopen
Laatste Nieuws 13-04-2012 (13:40)
Vastgoed-Auctions.nl gaat ook in opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling online woningen verkopen. Het gaat om diverse woningen in nieuwbouwprojecten en enkele bestaande woningen. Daarmee laat ook Janssen de Jong Projectontwikkeling zien nieuwe middelen niet te schuwen om de uitdagingen in de huidige woningmarkt het hoofd te kunnen bieden.
De huidige woningmarkt vraagt om nieuwe verkoopmethoden om de afwachtende koper tot beslissen te brengen. De combinatie van een scherpe inzetprijs en de druk van het sluiten van de veiling kan deze twijfelende koper over de streep trekken, zo weet Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl.
Deze manier van verkoop maakt het mogelijk voor gegadigden om online kenbaar te maken wat zij bereid zijn voor een woning te betalen. Doordat de opdrachtgever zelf een ondergrens vaststelt, loopt men niet het risico op een te lage opbrengst. Door deze inzet of vanafprijs wordt een woning scherp in de markt gezet, waardoor er meer geïnteresseerden op een woning afkomen en eerdere geïnteresseerden opnieuw benaderd kunnen worden. De online verkoop vindt plaats in nauwe samenwerking met de verkopende makelaars.

Minder executieveilingen van woningen door nieuwe samenwerking
door Redactie Vastgoed , vrijdag 13 april 2012 08:01
Voorkomen dat een woning op een executieveiling terechtkomt, dat is het uitgangspunt van het Verkoop Bijzonder Beheer Pakket dat ontstaan is uit een samenwerking van Vastgoed-Auctions.nl, Huizenier NVM Makelaar en vastgoedbeheerder Prevenda.
Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl: “Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor hypotheekverstrekkers en moet ervoor zorgen dat woningen niet meer op executieveilingen terechtkomen. Als woningen tegen een reële prijs verkocht worden, hebben daar vaak drie partijen baat bij: de verkoper, de hypotheekverstrekker en stichting NHG.
Unieke samenwerking
“Het pakket is uniek omdat het uit een samenwerking voortkomt van een NVM-makelaar voor de verkooptransactie en presentatie, een online veilingplatform voor snelle verkoop en maximale marktwaarde én een leegstandbeheerder voor het onderhoud van de woning en de tijdelijke bewoning ervan.”
Constante kwaliteit
“Betalingsachterstanden gaan vaak gepaard met verwaarloosde - onbewoonde - woningen en tuinen: een onverkoopbaar plaatje. Onbewoonde woningen verkopen sowieso vaak lastig. Huizenier NVM Makelaar en Prevenda zorgen daarom voor een constante kwaliteit van de gepresenteerde woning en plaatsen een tijdelijke bewoner in het huis.”
Inschakelen
“Hypotheekverstrekkers en particuliere huiseigenaren kunnen dit team inschakelen wanneer iemand niet meer uit de problemen kan komen en geadviseerd wordt het huis te verkopen. Wij verwachten ook dat stichting NHG deze pre-executieverkopen verplicht zal gaan stellen, omdat die partij bij executieveilingen ook vaak flink gedupeerd is.”
Interessant
“Het is echter ook mogelijk om ons voor reguliere verkoop in te schakelen. Door het vrijwillige verkoopcomponent en dat men kan bieden vanaf een lage vanaf-prijs, worden woningen scherp in de markt gezet. Er wordt dezelfde bescherming geboden als bij een reguliere verkoop, daarom is het interessant voor zowel beleggers als particulieren.”
Flink reduceren
“Deze samenwerking bestaat pas sinds kort, maar Vastgoed-Auctions.nl bestaat al vijf jaar als vrijwillig online veilinghuis. Ruim 60 procent van de woningen die wij veilen voor hypotheekverstrekkers, wordt binnen drie maanden verkocht en 90 procent binnen een half jaar. Wij zullen hierdoor het aantal executieveilingen flink reduceren.”
Positief
“De reacties vanuit de hypotheekverstrekkers zijn dan ook erg positief. Tot nu toe schakelden zij verschillende makelaars in voor het onderhandse verkooptraject en hadden zij verder geen grip op de verkoop. Bij ons werken ze met één landelijk aanspreekpunt, dat is veel efficiënter. Ook vanuit de makelaardij hebben wij al een aantal positieve reacties van NVM makelaars gehad, die al tot een samenwerking hebben geleid binnen dit pakket.”


Binnenland 14-02-2012
Vastgoed-Auctions.nl gaat in opdracht van de grootste woningontwikkelaar van Nederland, Bouwfonds Ontwikkeling, online woningen verkopen. Het gaat om de laatste woningen in diverse nieuwbouwprojecten. Daarmee schaart Bouwfonds Ontwikkeling zich achter de andere grote woningontwikkelaar AM die recentelijk besloten heeft ook woningen via Vastgoed-Auctions.nl te verkopen.
De marketing rondom deze nieuwe manier van online verkoop zal voor hernieuwde en extra belangstelling zorgen, waarna geïnteresseerden online een bod uit kunnen brengen op de woning van hun keuze, zo verwacht Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl.
“De huidige markt vraagt om een nieuwe inventieve manier van verkoop, waarbij de potentiële kopers kenbaar kunnen maken wat zij bereid zijn voor een woning te betalen. Dit geldt zeker voor nieuwbouwwoningen die direct beschikbaar zijn en daarom vergelijkbaar zijn met bestaande woningen, waar onderhandelen over de prijs altijd al gebruikelijk was. Dit is de reden dat wij nu deze direct beschikbare woningen op www.vastgoed-auctions.nl plaatsen”, aldus Miranda Bulsink, hoofd Verkoop & Marketing van Bouwfonds.
Deze manier van verkoop maakt het mogelijk voor gegadigden om een bod te doen, de opdrachtgever stelt zelf een ondergrens vast, de zogenoemde inzet of vanafprijs. Vanaf deze ondergrens kan geboden worden, wanneer de laatprijs bereikt is, wordt de bieder de woning gegund. Hierdoor weet men binnen vier weken wat de markt bereid is te betalen, zonder dat men het risico loopt op een te lage opbrengst. De online verkoop vindt plaats in nauwe samenwerking met de verkopende makelaars.


Branchevereniging VBO Makelaars met bijna 1000 leden gaat samenwerking aan met Vastgoed-Auctions.nl
Binnenland
26-01-2012 (22:24)
 Ook brancheorganisatie VBO Makelaar kiest voor een samenwerking met Vastgoed-Auctions.nl. Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl is verheugd dat nu ook VBO Makelaar voor zijn online veilinghuis heeft gekozen. VBO Makelaar is na de NVM de grootste makelaarsvereniging met bijna 1000 leden. Eerder sloot branchevereniging VastgoedPro ook al een samenwerkingsovereenkomst met Vastgoed-Auctions.nl

Directeur Hans van der Ploeg van VBO Makelaar: “Juist in de huidige markt wordt er door onze makelaars gezocht naar mogelijkheden om woningen sneller te kunnen verkopen. Met deze samenwerking kunnen de VBO-makelaars hun opdrachtgevers een goed alternatief bieden naast de reguliere verkoopkanalen. De methode om een woning via een online veiling te verkopen, heeft zijn meerwaarde voor diverse soorten woningen reeds bewezen.”

Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl vervolgt: “Doordat wij met onze vrijwillige veiling woningen per opbod verkopen, trekken deze woningen meer kijkers waardoor de kans op een verkoop vergroot wordt. De factor prijs en tijd zorgen voor dit succes, een scherpe “bieden vanaf” prijs trekt extra en nieuwe geïnteresseerden aan binnen een grotere doelgroep en de sluiting van de veiling zorgt ervoor dat de koper een aankoopbeslissing moet nemen. Ook is het prettig voor de makelaar dat hij door het aanbieden van deze verkoopmethode, kan laten zien alle mogelijkheden aan te grijpen om tot een succesvolle verkoop te komen”.


RESULTAAT ONLINE VERKOOP WONINGEN AM VIA VASTGOED-AUCTIONS.NL BOVEN VERWACHTING
Woningmarkt
11-01-2012 (16:24) Na de eerste veilingperiode van 4 weken is 60% van de door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM Wonen Zuid-Holland aangeboden woningen verkocht. De doelstelling om met deze innovatieve manier van verkoop de twijfelende koper over de streep te trekken, lijkt hiermee ruimschoots behaald.
Door de scherpe inzetprijs en de tijdsdruk van het sluiten van de veiling zijn verschillende kopers geprikkeld om nu wel tot een koop over te gaan. "De resultaten zijn boven verwachting" zegt Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl. "Voor de pilot met AM was een periode van drie maanden uit getrokken met een verkoopdoelstelling van 40% verkoop binnen deze periode. Dat zelfs nu al 60% is verkocht, is echt een geweldig resultaat".
Woningen die al wat langer te koop staan kunnen door de marketing omtrent het online verkopen, opnieuw onder de aandacht worden gebracht, wat tot betere verkoopresultaten leidt, aldus Ruijs. Het werken met een verkoop per opbod met inzet en laatprijs biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd woningen te verkopen zonder dat de kortingen direct zichtbaar worden. Ruijs: "Hierdoor worden afprijzingen niet meer gezien als 'wanhoopsdaad', maar juist als eerlijke en transparante manier om tot een voor alle partijen acceptabele verkoopprijs te komen."
Erik Schimmel, hoofdverkoop AM wonen Zuid-Holland 'Het bijzondere van de veiling is dat de methode het verkopen stimuleert zonder dat ze daadwerkelijk "geveild" worden, dit is de Nederlandse huizenkoper ook nog niet gewend. Maar met name de lagere inzetprijs en de "angst" van kopers om toch achter het net te vissen resulteert dat mensen eerder een openingsbod doen bij de makelaar, waarna er volgens een traditionele onderhandeling de laatprijs toch ruimschoots gehaald wordt.'

 

Vastgoed-Auctions.nl gaat online woningen verkopen voor AM
03-12-2011 (09:18)
 
Vastgoed-Auctions.nl gaat in opdracht van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM Wonen Zuid-Holland zowel bestaande als nieuwbouwwoningen online verkopen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verkopende makelaar. Daarmee voegt AM als innovatieve partij een nieuwe online verkoopmethode toe die past in het huidige internettijdperk.
Door de woningen per opbod te verkopen, kunnen deze woningen met een scherpe vanafprijs in de markt gezet worden, hierdoor wordt een grotere doelgroep bereikt. Doordat de geïnteresseerden vervolgens online kunnen bieden, komt de optimale prijs tot stand, aldus Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl.
Volgens Ruijs past deze verkoopmethode uitstekend bij een creatieve en innovatieve ontwikkelaar als AM en beseft men dat in de huidige markt alle mogelijke middelen ingezet dienen te worden om tot de gewenste verkoopresultaten te komen. Door de scherpere prijsstelling verwacht men de twijfelende koper sneller over de streep te trekken en wordt tevens snel inzichtelijk wat de "markt" bereid is voor een woning te betalen.
De verkopende makelaar verzorgt de marketing en plaatst een opvallende vermelding op Funda zodat de woning optimaal onder de aandacht wordt gebracht. Hij verricht tevens de verkoopactiviteiten en wikkelt de verkoop af. "De online verkoop staat onder toezicht van een notaris en is daardoor veilig en transparant. De koper kan kopen onder de gebruikelijke voorbehouden en heeft recht op de 3 dagen wettelijke bedenktijd", aldus Ruijs.
Erik Schimmel, manager marketing & verkoop van AM Wonen Zuid-Holland, zegt; "In deze markt mag je als ontwikkelaar geen kanaal onbenut laten om je product aan de man te brengen, Vastgoed-Auctions.nl is voor ons dan ook een extra mogelijkheid om onze potentiële klanten te bereiken".
De makelaars waarmee Vastgoed-Auctions.nl in samenwerking gaat veilen zijn; Ooms Spijkenisse, Rombouts makelaars Ridderkerk, Veldhoen & Romeijn Alblasserdam, Kompas Spijkenisse, Scheele makelaars Nieuwerkerk aan den IJssel, Van Dullink makelaars Berkel en Rodenrijs en Helm & Heus makelaars te 's-Gravenzande.
 

Artikel De Limburger
Landelijke Woning Bieddag vooral marketinginstrument
DOOR HOOGTE80 , DINSDAG 28 JUNI 2011
De allereerste Landelijke Woning Bieddag van Vastgoed-Auctions.nl is een succes gebleken, vertelt organisator Ron Ruijs. "Op twee van de 28 deelnemende woningen hebben wij biedingen binnen die waarschijnlijk geaccepteerd worden en wij verwachten nog meer uit de nasleep te kunnen halen."
Tijdens de bieddag op zaterdag 25 juni konden potentiële kopers woningen, verspreid over het hele land, bezichtigen van 11.00 tot 14.00 uur. Dezelfde avond om 20.00 waren zij in de gelegenheid om een bod uit te brengen. "Dit zal voor sommigen zeker te snel gaan en daarom verwachten wij ook nog meer reacties de komende dagen", vertelt Ruijs.
EXTRA STIMULANS WONINGMARKT
"We hebben al wat reacties van mensen per mail binnen die een tweede bezichtiging willen. De veilingen van de woningen die niet zijn verkocht, gaan dan ook nog even door. Het idee was om net vóór de zomerperiode voor wat extra stimulans op de woningmarkt te zorgen, en dat is gelukt."
VOORDEEL KOPER
In totaal werden er 28 woningen geveild. Hoeveel kijkers er precies zijn geweest is nog niet duidelijk, maar in de huidige telling ligt het aantal op twee per woning. "Deze bieddag is voornamelijk een marketinginstrument om kopers aan te trekken. Het voordeel voor de kopers is dat zij voor een aantrekkelijke prijs kunnen kopen."
VERVOLG IN HET NAJAAR
In het najaar wordt er een tweede Landelijke Woning Bieddag georganiseerd. "We gaan dan ook op landelijk niveau iets meer doen qua marketing. Nu hebben we een budget overgehouden voor de makelaars om op regionaal niveau te adverteren, wat denk ik ook het beste werkt. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van Twitter."
AANMELDEN?
Op het online verkoopplatform van vastgoed-auctions.nl en op de landingspagina landelijkewoningbieddag.nl is meer te vinden over dit initiatief. Makelaars die willen deelnemen aan de Landelijke Woning Bieddag kunnen zich melden via deze websites.
Vastgoed-Auctions.nl gaat huurwoningen veilen voor corporaties
UITGEGEVEN: 09-06-2011 (09:43) | WONINGMARKT
Vastgoed-Auctions.nl, het grootste online verkoopplatform voor onroerend goed, gaat naast koopwoningen nu ook huurwoningen veilen voor woningcorporaties. Na een geslaagde veiling van huurwoningen bij TBV Wonen te Tilburg, gaat Vastgoed-Auctions.nl dit ook mogelijk maken voor andere woningcorporaties. Zij kunnen hierbij gebruik maken van het beproefde veilingplatform en de expertise van het veilinghuis. De grote belangstelling voor deze eerste veiling van huurwoningen laat zien dat er veel behoefte bestaat naar huurwoningen in het segment boven de huurgrens.

 "De corporatie kan een minimale huurprijs bepalen, zodat men vanaf dit bedrag kan gaan bieden", zegt directeur Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl. "Bij de voorselectie vindt een inkomenstoets plaats, waarna de potentiële huurders inlogcodes ontvangen om hun bod uit te brengen op www.vastgoeddealingroom.nl, deze dealingroom is een besloten veiling waar enkel door de corporatie geautoriseerde potentiële huurders een bod uit kunnen brengen".

Voor een optimale verkoopopbrengst van koopwoningen kan de woningcorporatie gebruik maken van het openbare veilingplatform van Vastgoed-Auctions.nl. Hier komt op een maatschappelijk verantwoorde en transparante wijze een optimale prijs tot stand. Doordat de biedingen op een woning zichtbaar zijn, krijgt iedereen een gelijke en dus eerlijke kans om een woning aan te kunnen kopen. Deze manier van verkoop garandeert een sneller verkoopresultaat, tegen de maximale opbrengst. Het gevaar dat door woningverkopen maatschappelijk vermogen verdwijnt wordt met deze methode ook vermeden omdat de verkoop uitsluitend tegen de reële marktwaarde plaatsvindt.

"Corporaties moeten hun verkoopbeleid aanpassen om de verkoopdoelstellingen te kunnen realiseren, hierbij kan het veilen een belangrijke rol gaan spelen" volgens Ruijs. "Door ook huurwoningen te gaan veilen bieden wij de corporatie een professionele totaaloplossing aan om op een maatschappelijk verantwoorde wijze de doelstellingen te realiseren".


Vastgoed-Auctions.nl introduceert een nieuw verkoopconcept voor de zakelijke markt
UITGEGEVEN: 19-05-2011 (11:41) | BINNENLAND
Vastgoed-Auctions.nl heeft met de introductie van VastgoedDealingroom.nl een geheel nieuw verkoopconcept ontwikkeld voor de commerciële vastgoedmarkt. Dit unieke verkoopconcept biedt vastgoedprofessionals een ´private dealingroom´ waarbinnen zij potentiële kopers kunnen uitnodigen in een besloten online omgeving.
Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl: "Met VastgoedDealingroom.nl bieden wij de vastgoedprofessional een "private" dealingroom, waarbinnen zij potentiële kopers kunnen uitnodigen binnen een besloten online omgeving. De potentiële koper kan hier vervolgens zijn interesse kenbaar maken voor een object, de dataroom inzien en uiteraard een bod uitbrengen. Hierdoor kan het object exclusief worden aangeboden aan een selectieve groep potentiële kopers en komt de verkoop- en objectinformatie enkel beschikbaar voor de geïnteresseerde koper, dit in tegenstelling tot andere online verkoopinitiatieven waarbij alle informatie voor iedereen vrij beschikbaar is. Hierdoor wordt de privacy van de opdrachtgever optimaal gewaarborgd" aldus Ron Ruijs.
Troostwijk Real Estate heeft inmiddels de eerste licentie aangeschaft en gaat de dealingroom binnen haar dienstverlening opnemen. Zij zijn van mening dat dit een uitstekende manier is om het vastgoed van haar opdrachtgevers aan een selectieve doelgroep aan te bieden, zonder dat dit direct in de openbaarheid komt. Zij verwachten met name de dataroom frequent in te gaan zetten.
Openbare veilingen van bedrijfsmatig vastgoed en beleggingspanden kunnen via Vastgoed-Auctions.nl georganiseerd worden.
Voor meer informatie en de mogelijkheden van VastgoedDealingroom.nl kunt u contact opnemen met Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl, tel. 0412-85 12 18 of r.ruijs@vastgoed-auctions.nl.


Vastgoed-Auctions.nl adviseert in de verkoop van corporatiewoningen
UITGEGEVEN: 09-05-2011 (11:33) | PERSONALIA
 
Vastgoed-Auctions.nl, het grootste online verkoopplatform voor onroerend goed, gaat een substantiële bijdrage leveren aan de professionalisering van het verkoopbeleid van woningcorporaties. Hiervoor heeft zij Coen Temminck Tuinstra aangetrokken die als Manager Corporatieverkoop de corporaties gaat adviseren.

Met het onafhankelijke online verkoopplatform van Vastgoed-Auctions.nl kan de corporatie op een professionele manier haar verkoopdoelstellingen realiseren en haar integriteit waarborgen. Door middel van een verkoop per opbod komt op een maatschappelijk verantwoorde en transparante wijze een optimale prijs tot stand. Door met een lagere inzetprijs te werken in plaats van een vraag of koopprijs, wordt de verkoopvijver aanzienlijk vergroot. Doordat de biedingen op een woning zichtbaar zijn, krijgt iedereen een gelijke en dus eerlijke kans om een woning aan te kunnen kopen. Deze manier van verkoop garandeert een sneller verkoopresultaat (40% van de op deze wijze aangeboden woningen wordt binnen 3 maanden verkocht), tegen de maximale opbrengst. Het gevaar dat door woningverkopen maatschappelijk vermogen verdwijnt wordt met deze methode ook vermeden omdat de verkoop uitsluitend tegen de reële marktwaarde plaatsvindt.
Uniek ook is de mogelijkheid om zittende huurders of voorrangsdoelgroepen online binnen een gesloten omgeving hun interesse kenbaar te laten maken voor een woning. Middels een inlogcode kan men op www.vastgoeddealingroom.nl het koopwoningaanbod van een corporatie bekijken en de mogelijke interesse kenbaar maken. Hierdoor wordt snel inzichtelijk voor welke woningen interesse bestaat voordat ze in de vrije verkoop komen. Hierdoor is het mogelijk om woningen met korting aan te bieden aan deze doelgroep.
Temminck Tuinstra heeft zijn ervaring opgedaan bij verschillende corporaties en is bekend met de huidige problematiek. Doordat de verkoop stagneert kan er onvoldoende geïnvesteerd worden in nieuwbouw, renovatie en herstructurering, duurzaamheid en leefbaarheid.

Vastgoed-Auctions.nl kent een landelijke dekking van vastgoedadviseurs die het gehele verkooptraject voor rekening kunnen nemen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op verkoop, en marketingkosten. De uitgebreide marketing bestaat uit het publiceren op de belangrijkste huizensites, zoals; Funda, Jaap.nl en Huislijn.nl. Tevens worden de sociale media ingezet om woningen onder de aandacht te brengen. Het is ook mogelijk om het online verkoopplatform als aanvullende verkoopmethode in te zetten en te gebruiken als marketingtool.
"Corporaties moeten hun verkoopbeleid aanpassen en verkoopambitie naar boven bijstellen om ook in de toekomst de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen" volgens Coen Temminck Tuinstra. "Door de stagnerende woningmarkt zal men dus op zoek moeten naar alternatieve verkoopmethoden om de verkoopdoelstellingen te kunnen realiseren, hieraan kan Vastgoed-Auctions.nl een belangrijke bijdrage leveren".


Einde aan gekonkel op huisveiling
GEPLAATST 2011-04-29 OM 08:28 | METRO
DOOR: KLAAS BOOMSMA
NMa heeft vastgoedboeven op de korrel • “Lage opbrengst bij gedwongen verkoop”

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil een eind maken aan de onderhandse deals die vastgoedhandelaren sluiten op gedwongen woningveilingen. Doordat op executieveilingen prijsafspraken worden gemaakt, worden huizen verkocht onder de marktwaarde. Wie gedwongen een woning moet verkopen, blijft zo zitten met een hogere restschuld.

“We hadden daar al eerder onderzoek naar gedaan in 2005, maar konden toen niet voldoende hard bewijs vinden”, zegt NMa-woordvoerder Pauline Gras. “In 2009 kregen we informatie van de Belastingdienst, waarmee we dit onderzoek hebben kunnen doen.” Dat heeft ertoe geleid dat tegen vijftien grote handelaren rapport kon worden opgemaakt. Die waren actief op 3000 verdachte executieveilingen. Uit onderzoek blijkt dat die beïnvloede prijzen 10 tot 25 procent onder de marktwaarde lagen.

Ook de bankensector heeft boter op het hoofd, vindt Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl. Zijn bedrijf zet online vrijwillige veilingen op. “In de periode dat een betalingsachterstand ontstaat, kan de bank ook actie ondernemen.” Bijvoorbeeld door een woning te veilen voor de executieveiling uit. “De koper heeft het voordeel dat hij vaak minder betaalt dan via een makelaar, de verkoper krijgt meer geld voor de woning dan bij een executieverkoop en dus ziet de bank ook meer terug.” Eind 2009 zijn banken en notarissen begonnen met regioveilingen, waar ook particulieren kunnen bieden en niet alleen professionele handelaren de dienst uit maken.

De Consumentenbond ziet heil in internetveilingen om de verkoop toegankelijker te maken. Dat is een van de opties in een wetsvoorstel.


‘Eén op de vijf verkopers wil veiling inzetten'
UITGEGEVEN: 18-11-2010 (12:30) | BINNENLAND
DOOR: ROGIER HENTENAAR
Ruim 20% van de woningverkopers overweegt het inzetten van een veiling als verkoopmethode als dit tot een snellere woningverkoop leidt. Door de crisis in de koopwoningmarkt waarbij woningen lang te koop blijven staan, krijgen nu de online veilinghuizen de wind in de zeilen. Ron Ruijs, initiatiefnemer van Vastgoed-Auctions.nl en het eerste Nederlandse online veilinghuis, vertelt over de stand van zaken op de NSM5 van VastgoedPRO.
Vastgoedjournaal (VJ): Waarom doet Vastgoed-Auctions.nl (VA) mee aan de NSM5?
Ruijs: "Vastgoed-Auctions (VA) is sinds oktober preferred supplier van VastgoedPRO, daarom is het vanzelfsprekend dat wij op NSM5 aanwezig zijn om ons product/dienst aan de VastgoedPro-leden te presenteren. NSM5 is tevens het enige evenement waarvoor de gehele makelaardij wordt uitgenodigd, ongeacht bij welke branchevereniging men is aangesloten. Dit geeft ons de gelegenheid om de gehele branche te overtuigen van het nut van online veilen bij opbod."

VJ: Waarom is VA ook nuttig/handig voor makelaars?
Ruijs: "Wij bieden de makelaardij een innovatieve verkoopmethode die tot een snellere verkoop kan leiden, met alle voordelen van dien. Tevens laten wij in een hele korte periode zien hoeveel kopers er in de markt zijn voor een woning en wat zij bereid zijn te betalen. De makelaar kan zich hiermee onderscheiden en heeft zijn opdrachtgever een alternatief te bieden voor de traditionele verkoopmethode. Uit onderzoek blijkt dat ruim 20% van de woningverkopers een alternatieve verkoopmethode zoals veilen zou willen proberen als dit tot een snellere verkoop leidt. Dus als de klant het wil, kan de makelaar er eigenlijk niet omheen!"

VJ: Waarin onderscheiden jullie van andere online BOG/woningveilingen?
Ruijs: "Wij zijn een onafhankelijk veilingplatform en alle veilingen staan onder notarieel toezicht. Dit is belangrijk om het voor de koper veilig, betrouwbaar en transparant te maken. Andere websites richten zich meer op de makelaar en verkoper, terwijl de koper een veiling tot een succes moet maken. De koper wil een betrouwbare onafhankelijke veiling met toezicht van een notaris en niet een veiling op de website van een makelaar of een veilingplatform van een branchevereniging. Wij waren de eerste online woningveiling in Nederland en bestaan al bijna 4 jaar, hierdoor hebben wij een uitstekend trackrecord, veel ervaring en naamsbekendheid. Hiermee hebben wij een behoorlijke voorsprong ten opzicht van enkele initiatieven die pas goed 'n jaar bezig zijn. Dit heeft er toe geleid dat wij sinds juli dit jaar de eerste Nederlandse BOG-veiling geïntroduceerd hebben, hoewel het aanbod tot op heden tegenvalt ten opzicht van particuliere woningen, hebben wij hier toch hoge verwachtingen van."

VJ: Wat moet er gebeuren om het aantal online veilingen voor de commerciële onroerend goed (BOG) markt op te voeren?
Ruijs: "Meer nog dan de woningmakelaars zijn BOG makelaars zeer conservatief, het zal dus wat meer tijd kosten om ze te overtuigen van het nut van een veiling bij opbod. Uiteindelijk zullen ook zij inzien dat er met het veilen een betere prijsvorming plaatsvindt en de doorlooptijd fors ingekort kan worden. Ook speelt het probleem dat zij het eigen netwerk niet voorbij kunnen lopen op het moment dat zij nieuw aanbod hebben, dit ondanks het feit dat een pand een hoger opbrengst kan krijgen op de open markt. Maar omwille van het in stand houden van het netwerk kan men er niet onderuit om interessante objecten hier eerst aan te bieden. Begin 2011 komen wij met het antwoord hierop."

VJ: Wat zijn jullie verwachtingen voor 2011?
Ruijs: "Onze verwachting is dat de woningmarkt zich in 2011 nog niet zal herstellen, wellicht een stabilisatie. Dat betekent dat de woningmakelaar alles uit de kast zal moeten halen om doorlooptijden te verkorten en zijn klant tevreden te houden. De makelaar zal vernieuwend en klantgericht moeten gaan denken en acteren. Doet hij dit niet, zullen zijn klanten naar een andere makelaar gaan of het zelf gaan doen. Hij kan dus niet meer om ons heen, dit zal leiden tot een forse groei van het aantal vrijwillige veilingen."

copyright © 2009 into-motion